สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DDD มูลค่าสูงสุด 13.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DDD มูลค่าสูงสุด 13.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DDD 1 900,000 13,050 14.5
LH 2 973,000 6,986 7.18
DTAC 1 144,900 5,203 35.91
SCC 1 13,000 4,667 359
GPSC
1 46,900 3,492 74.46