สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SHREIT มูลค่าสูงสุด 51.15 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SHREIT มูลค่าสูงสุด 51.15 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SHREIT <NP> 1 15,500,000 51,150 3.3
TR
1 1,000,000 37,000 37
HMPRO 1 1,500,000 21,600 14.4
INTUCH 1 384,300 20,708 53.89
KBANK-F 1 246,800 19,976 80.94
DDD 1 900,000 13,050 14.5
TCAP 1 400,000 11,800 29.5
LH 2 973,000 6,986 7.18
CK 1 422,100 6,838 16.2
ICHI 1 500,000 5,250 10.5
DTAC
1 144,900 5,203 35.91
SCC 1 13,000 4,667 359
KTC-F 1 103,800 4,386 42.25
GPSC 1 46,900 3,492 74.46
FTE 1 83,000 129 1.55