PSL ไตรมาส 3 ขาดทุนลดลงเล็กน้อย เหลือ 22 ลบ. รับกำไรอัตราแลกเปลี่ยน-ค่าใช้จ่ายลด

PSL ไตรมาส 3 ขาดทุนลดลงเล็กน้อย เหลือ 22 ลบ. รับกำไรอัตราแลกเปลี่ยน-ค่าใช้จ่ายลด

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานไตรมาสดังกล่าวขาดทุนลดลงเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ลดลงจำนวน 54.92 ล้านบาทเมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2562 โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ลดลง ขณะที่บริษัทมีกำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 11.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสสามปี 2562 สาเหตุมาจากการอ่อนค่าของ เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐส่งผลให้หนี้สินที่อยู่ในสกุลเงินบาทมีมูลค่าลดลง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับไตรมาสสามปี 2563 ลดลง 38.30ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสสามปี 2562 จาก การลดลงของหนี้คงเหลือ

คำค้น