สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 9 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 9 พ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
EGATIF 150,000 1,800,000 12.91%
TPIPL-R 487,900 678,181 12.90%
CKP-R 2,437,500 12,570,590 9.55%
KKP-R 309,600 13,064,925 9.42%
SPALI-R 462,300 7,557,680 9.26%
BJC-R 1,465,000 48,436,675 8.93%
TCAP-R 1,068,900 31,602,950 8.47%
GLOBAL 746,800 12,298,750 8.46%
AWC-R 10,400,000 35,621,218 8.13%
PTG-R 1,005,400 19,504,290 8.00%
BCH-R 578,000 8,058,880 7.90%
CBG 495,200 61,410,000 7.75%
VNT-R 97,100 2,336,510 7.69%
CENTEL-R 479,200 10,293,950 7.49%
BGRIM 1,503,700 71,341,300 7.19%
ERW 700,000 1,792,000 7.12%
BBL 872,200 93,764,500 6.99%
BTS 3,609,900 34,833,205 6.96%
BGRIM-R 1,424,000 67,695,525 6.81%
JMT-R 333,100 11,205,050 6.67%
KTC 357,500 15,055,225 6.51%
MAJOR 105,000 1,439,800 6.47%
SGP 150,400 1,397,575 6.47%
KBANK 1,966,300 158,794,425 6.41%
TMB 22,557,700 20,908,664 6.29%
THANI 2,337,500 8,204,644 6.24%
BCPG 525,700 6,833,100 6.15%
BCPG-R 500,500 6,486,420 5.86%
STA-R 2,403,500 78,178,900 5.76%
HANA-R 1,043,400 41,479,875 5.74%
MTC 333,700 18,662,675 5.71%
HMPRO-R 2,013,600 29,634,780 5.48%
PRM 1,187,300 9,091,550 5.43%
SCB 1,130,700 80,595,125 5.22%
JMT 257,900 8,670,175 5.16%
AOT 1,648,400 94,271,950 4.73%
KTC-R 255,600 10,816,175 4.65%
HMPRO 1,697,800 24,762,930 4.62%
TCAP 561,500 16,543,050 4.45%
EA 567,200 25,119,425 4.42%
GPSC 1,134,300 73,582,475 4.38%
COM7-R 236,300 9,898,675 4.24%
SCGP 1,149,300 40,306,450 4.10%
GUNKUL 1,558,900 3,549,914 4.08%
TU 1,459,600 23,286,880 4.01%
PTTGC 1,393,000 64,611,425 3.88%
EGCO-R 142,000 26,138,200 3.70%
MEGA-R 41,600 1,415,825 3.61%
IVL 3,100,100 81,379,600 3.49%
DOHOME-R 724,100 10,253,260 3.42%
SPRC 555,600 3,194,150 3.42%
TOP 591,100 22,665,375 3.40%
OSP-R 395,400 14,086,725 3.28%
CENTEL 208,800 4,471,890 3.27%
TISCO 211,100 15,680,075 3.27%
GULF 2,156,500 71,850,900 3.26%
BDMS 1,482,700 27,413,260 3.25%
RATCH-R 159,200 8,317,575 3.23%
GULF-R 2,101,200 70,381,250 3.17%
PTTGC-R 1,129,800 52,254,450 3.15%
IRPC-R 6,535,100 14,446,228 3.12%
DTAC 291,200 9,592,800 3.00%
RS-R 104,000 1,919,390 2.94%
MINT 1,865,700 34,336,110 2.92%
JAS 1,522,200 4,251,034 2.90%
TTW 165,800 2,030,530 2.86%
PSL 670,000 3,403,500 2.83%
SCC 166,400 60,021,700 2.79%
PTT 2,581,600 90,497,325 2.76%
BPP 228,900 3,224,180 2.75%
SUPER 15,263,700 13,648,090 2.71%
ADVANC 290,400 52,156,550 2.59%
JMART 223,500 3,576,700 2.59%
RATCH 127,500 6,652,375 2.59%
KTB-R 1,487,200 13,817,590 2.58%
PTTEP 476,500 40,024,900 2.57%
MBK-R 98,500 1,138,720 2.52%
SAWAD 175,800 9,298,225 2.49%
WHAUP-R 181,000 763,962 2.47%
CHG 239,300 601,164 2.43%
TQM 33,600 4,275,300 2.40%
UNIQ 23,200 103,008 2.33%
BEM 1,069,400 9,416,925 2.31%
CPF 1,180,700 32,427,675 2.23%
SCB-R 477,600 34,054,200 2.20%
IVL-R 1,859,400 48,559,975 2.09%
SHR 50,000 92,000 2.09%
CPALL 825,500 50,273,875 2.08%
WHA 3,698,100 9,427,738 2.07%
PTL-R 46,800 1,121,140 2.05%
IRPC 4,225,300 9,117,542 2.02%
CHG-R 193,400 487,368 1.97%
SF-R 32,400 146,698 1.96%
TMB-R 7,000,000 6,475,000 1.95%
VGI 1,475,500 9,689,870 1.94%
ESSO 522,200 3,385,980 1.91%
TU-R 688,200 11,009,450 1.89%
THG-R 13,000 240,060 1.85%
CPN-R 548,700 23,765,375 1.81%
CRC-R 541,800 15,182,500 1.81%
ESSO-R 482,800 3,115,650 1.77%
KKP 58,100 2,452,150 1.77%
TRUE 1,778,000 5,276,360 1.73%
EGCO 65,200 12,011,650 1.70%
LH-R 758,700 5,244,650 1.66%
SGP-R 38,000 352,920 1.63%
ORI 120,000 845,000 1.62%
PLANB 112,800 625,470 1.61%
TQM-R 22,300 2,840,700 1.59%
BCP-R 59,600 930,200 1.57%
MINT-R 1,005,400 18,449,000 1.57%
GPSC-R 382,700 24,722,750 1.48%
KTB 847,600 7,865,610 1.47%
QH 480,000 1,043,200 1.44%
CPN 433,000 18,487,750 1.43%
DOHOME 298,800 4,275,440 1.41%
LH 644,000 4,464,935 1.41%
PSH-R 22,200 237,770 1.41%
DELTA 31,500 6,073,500 1.39%
BJC 225,400 7,370,225 1.37%
BEM-R 627,000 5,513,940 1.35%
COM7 75,000 3,139,025 1.35%
TOP-R 229,500 8,729,550 1.32%
SPRC-R 201,100 1,160,635 1.24%
CPF-R 652,800 17,827,000 1.23%
OSP 147,400 5,230,275 1.22%
SPCG-R 97,500 2,036,010 1.22%
CPALL-R 477,900 29,005,400 1.20%
EPG-R 56,200 297,860 1.20%
PTG 148,500 2,875,950 1.18%
CK 67,600 1,089,890 1.17%
BH 33,500 3,204,525 1.13%
INTUCH 219,500 11,841,400 1.13%
BAM-R 861,000 18,869,680 1.08%
BTS-R 546,200 5,295,880 1.05%
CRC 316,300 8,899,325 1.05%
PTTEP-R 191,800 16,248,400 1.03%
AMATA 169,100 2,147,650 1.02%
KCE 224,400 8,496,500 1.01%
TASCO 2,464,900 44,434,500 0.93%
THANI-R 332,200 1,172,442 0.89%
MTC-R 50,400 2,814,650 0.86%
RS 30,000 555,000 0.85%
CKP 209,000 1,078,615 0.82%
KCE-R 179,300 6,833,975 0.81%
STEC 61,400 681,690 0.81%
MAJOR-R 12,900 178,560 0.80%
ORI-R 59,300 416,515 0.80%
TASCO-R 2,048,800 36,111,060 0.77%
EA-R 97,200 4,316,150 0.76%
GFPT-R 9,600 111,880 0.76%
SAWAD-R 52,100 2,754,775 0.74%
AOT-R 251,200 14,389,950 0.72%
BH-R 20,500 1,963,125 0.69%
HANA 124,800 5,047,575 0.69%
AEONTS-R 6,800 881,200 0.68%
AU 5,000 45,500 0.67%
TKN 138,800 1,539,710 0.63%
BCH 42,600 591,060 0.58%
INTUCH-R 107,000 5,769,450 0.55%
AEONTS 5,400 705,400 0.54%
BANPU 277,800 1,930,710 0.52%
TVO 12,400 416,000 0.52%
BAM 396,200 8,651,330 0.50%
BLAND-R 13,400 13,534 0.49%
TFG 30,000 130,200 0.47%
SCC-R 26,000 9,392,900 0.44%
CK-R 20,700 335,120 0.36%
PLANB-R 23,300 129,315 0.33%
TTW-R 18,600 228,780 0.32%
KBANK-R 94,800 7,643,925 0.31%
THCOM 37,600 198,335 0.31%
ICHI 100,100 1,083,190 0.30%
PTT-R 278,700 9,647,250 0.30%
JAS-R 148,200 411,996 0.28%
AWC 310,900 1,039,964 0.24%
STEC-R 16,600 184,260 0.22%
AP 34,500 226,820 0.21%
BBL-R 25,200 2,716,900 0.20%
SUPER-R 1,134,300 1,020,870 0.20%
RBF 20,000 194,000 0.18%
TPIPP-R 33,600 143,136 0.18%
ADVANC-R 17,200 3,070,200 0.15%
BDMS-R 66,300 1,239,810 0.15%
STA 60,000 1,965,000 0.14%
TKN-R 11,000 123,200 0.05%
AMATA-R 6,900 88,270 0.04%
SPALI 1,000 16,500 0.02%
AP-R 200 1,310 0.00%
DCC-R 100 238 0.00%
GUNKUL-R 500 1,140 0.00%
PRM-R 700 5,370 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น