BAM รายได้ดอกเบี้ยลดฮวบ ฉุดกำไรไตรมาส 3 ทรุด 66% เหลือ 298 ลบ.

BAM รายได้ดอกเบี้ยลดฮวบ ฉุดกำไรไตรมาส 3 ทรุด 66% เหลือ 298 ลบ.

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชำระจากลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งที่รับรู้รายได้ในไตรมาส 1/2562 และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ย-ส่วนที่ได้รับเงินแล้วลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำเนินธุรกิจมีสัดส่วนคงที่

คำค้น