สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SFLEX มูลค่าสูงสุด 347.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SFLEX มูลค่าสูงสุด 347.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SFLEX 29 78,000,000 374,400 4.8
MINT
1 10,000,000 235,000 23.5
GULF 2 3,319,800 117,193 35.3
ADVANC-F 1 556,200 97,693 175.64
BBL
1 400,000 47,200 118
CRC 3 1,294,064 42,778 33.06
SCGP <ST>
1 800,000 31,200 39
VGI 4 3,739,700 29,134 7.79
CPN 1 446,400 23,178 51.92
TISCO 2 245,000 18,581 75.84
BTS 2 1,520,000 16,490 10.85
SPRC 1 2,114,900 14,223 6.72
FTREIT 1 1,000,000 12,650 12.65
TMB-F 1 10,000,000 10,512 1.05
CPF 1 300,000 9,900 33
IVL 2 311,000 9,573 30.78
CPN-F 1 163,700 8,471 51.75
S5013C2012D 2 15,000,000 6,000 0.4
MBK-F 1 341,700 4,066 11.9
PTT 2 100,000 3,750 37.5
7UP 1 11,942,300 3,702 0.31
CPF-F 1 15,000 420 28
MAX 1 12,000,000 120 0.01