สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1041 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103A S50Z20 1,040,630,000
2 S5013P2103B S50Z20 862,501,300
3 S5013C2012B S50Z20 687,112,100
4 S5013C2012D S50Z20 605,150,300
5 S5013C2012C S50Z20 447,279,500

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น