TPCH เผยรฟฟ. “ทีพีซีเอชเพาเวอร์ 5” 6.3MW เดินเครื่องจ่ายไฟฉลุย!

TPCH เผยรฟฟ. "ทีพีซีเอชเพาเวอร์ 5" 6.3MW เดินเครื่องจ่ายไฟฉลุย!

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH แจ้งว่า โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้ ชีวมวล ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TPCH ได้เริ่มมีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.01 น.โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 6.3 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงที่ 7 ของ TPCH ที่ได้จ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ดำเนินการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมกำลังการผลิตที่เสนอขายไฟฟ้า 80.1 เมกะวัตต์ โครงการที่อยู่ในช่วงการทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์18.4 เมกะวัตต์ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 106.5 เมกะวัตต์

คำค้น