สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) S & J มูลค่าสูงสุด 134.70 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) S & J มูลค่าสูงสุด 134.70 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
S & J 1 5,280,121 134,696 25.51
TPCORP 1 7,168,500 75,126 10.48
IRPC
1 25,000,000 67,500 2.7
NEX-W2 1 12,000,000 52,800 4.4
BBL 1 348,000 40,542 116.5
TNL 1 1,700,000 30,685 18.05
BDMS 1 901,900 20,248 22.45
MINT-F 1 197,100 4,681 23.75
TRUE-F 1 303,100 927 3.06