BTS ลุ้นต่อสัมปทานสายสีเขียว 30 ปี รอ “มท.” ส่งคำชี้แจง-ร่างสัญญาเข้า ครม.

BTS ลุ้นต่อสัมปทานสายสีเขียว 30 ปี รอ "มท." ส่งคำชี้แจง-ร่างสัญญาเข้า ครม.

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และ กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวว่า ขณะนี้การขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่ระหว่างรอให้กระทรวงมหาดไทยนำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ หลังจาก ครม. เมื่อ 17 พ.ย.นี้รับทราบในหลักการถึงผลเจรจาระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) กับ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงหลังจากมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ได้เป็นการตีกลับของ ครม. ทั้งนี้ หากกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ ครม.อนุมัติร่างสัญญาฯดังกล่าวแล้วก็จะสามารถเดินตามสัญญาใหม่ได้ทันที

โดยกรณีที่มีประเด็นอัตราค่าโดยสารที่จะมีการจัดเก็บใหม่ในอัตราเที่ยวละไม่เกิน 65 บาทตลอดสาย นายสุรพงษ์ ชี้แจงว่า อัตราค่าโดยสารที่จะใช้กับรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดเส้นทางที่มีส่วนต่อขยายทั้งหมดรวมระยะทาง 67 กม.จำนวน 58 สถานี แต่ไม่สามารถเทียบกับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินที่มีอัตราสูงสุด 42 บาท/เที่ยว เพราะระยะทางไม่เท่ากัน โดยสายสีน้ำเงินมีระยะทาง 48 กม. จำนวน 38 สถานี

ทั้งนี้หากได้รับการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งตามเงื่อนไข BTS ต้องแบกรับภาระหนี้ของกรุงเทพมหานคร 1 แสนล้านบาท แลกกับการขยายเวลาสัมปทานออกไปอีก 30 ปี จากเดิมสิ้นสุดปี 2572 เป็นสิ้นสุดปี 2602 ส่วนบริษัทก็จะนำหนี้ที่ทาง กทม.ติดค้างค่าจ้างเดินรถในส่วนต่อขยาย วงเงินกว่า 8 พันล้านบาท และรับหนี้ของ กทม.ที่รับโอนทรัพย์สินและภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต  สะพานใหม่  คูคต และช่วงแบริ่ง  สมุทรปราการ จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวมวงเงินราว 1 แสนล้านบาท

อนึ่ง กทม.ได้ว่าจ้าง BTSC เดินรถไฟฟ้าดังนี้ 1.ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ (แบริ่ง-สำโรง) 2.ส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-คูคต) ที่เปิดเดินรถสถานีหมอชิต-วัดพระศรีมหาธาตุ 3. ส่วนต่อขยาย สายสีลม สะพานตากสิน-วงเวียนใหญ่-บางหว้า และ  4.ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง

 

 

คำค้น