สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 3.19 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ADVANC-F มูลค่าสูงสุด 3.19 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ADVANC-F 1 18,463,700 3,194,220 173
PTTGC 3 7,395,600 394,174 53.3
BBL
2 950,000 112,825 118.76
PTT 1 2,000,000 77,000 38.5
GULF 1 1,000,000 37,540 37.54
CBG 1 200,000 24,600 123
KBANK 2 254,600 24,551 96.43
TISCO 1 200,000 15,600 78
BDMS 1 656,900 14,813 22.55
BBL-F 1 100,000 11,950 119.5
WHA 1 4,000,000 11,200 2.8
SNP 1 1,000,000 9,750 9.75
PTTG13C2103A 2 16,000,000 8,840 0.55
AOT 1 100,000 6,675 66.75
S5013P2103C
1 5,000,000 4,530 0.91
HANA 1 100,000 3,875 38.75
CPF 1 114,800 3,568 31.08
SPALI 1 175,700 3,542 20.16
GULF13C2103A 1 5,000,000 2,050 0.41
PTT13C2103A
1 3,000,000 930 0.31
MAX 3 13,000,000 136 0.01
MAJOR-F 1 4,000 66 16.5