สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูุงสุด 216 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูุงสุด 216 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 1 6,000,000 216,000 36
CPN-F 1 975,300 52,300 53.62
CPALL
1 383,500 23,845 62.18
TU 1 1,200,000 19,404 16.17
BDMS 1 455,700 10,750 23.59
AWC 1 840,000 3,772 4.49
PTTGC 1 60,000 3,419 56.98
KBANK-F 2 5,000 503 100.5
MAX 1 2,000,000 24 0.01