สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.69 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1.69 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 46,000,000 1,690,500 36.75
PTTGC 3 9,376,900 538,508 57.43
BLAND 1 170,000,000 178,500 1.05
AEONTS 1 190,000 31,730 167
BTS 1 3,000,000 30,700 10.23
GVREIT 2 1,530,800 18,267 11.93
KBS 1 5,500,000 18,150 3.3
SCGP 1 300,000 12,600 42
ADVANC-F 1 68,100 12,133 178.16
BBL-F 2 76,900 9,416 122.44
PTT13C2103A 1 17,066,700 6,997 0.41
AOT
1 100,000 6,550 65.5
APEX <C> 1 30,000,000 2,100 0.07
MAX 2 4,000,000 48 0.01