TSR ธุรกิจเดิม-ธุรกิจใหม่หนุน

TSR จะยังคงความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 64 มาจาก “ธุรกิจใหม่เข้ามาหนุน”

คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR จะยังคงความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2564 มาจาก “ธุรกิจใหม่เข้ามาหนุน” สำหรับการประมาณการรายได้รวมปี 2564 อยู่ที่ 2,296 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 178 ล้านบาท

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโตจากทั้งธุรกิจเครื่องกรองน้ำซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยนอกจากการเพิ่มทีมขายในกลุ่มเครื่องกรองน้ำเดิมแล้ว บริษัทยังมีแผนขยายฐานลูกค้าเป็นกลุ่ม B+ ขึ้นไป จากปัจจุบันมีฐานลูกค้ากลุ่ม C+ ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบรนด์ต่างประเทศ เช่น เยอรมนี เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น

ด้านธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็งที่จะรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2564 ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้า กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำแข็งอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการทำสัญญา

เบื้องต้นประมาณการรายได้จากธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็งปี 2564 ราว 150 ล้านบาท โดย Phase แรกคาดจะมีการรับรู้จากการทำสัญญากับ PTTOR (Cafe Amazon) จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 22 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563

เนื่องจากมองว่าการใช้เครื่องทำน้ำแข็ง ป็นยุคใหม่ของการใช้น้ำแข็งที่จะเข้ามาทดแทนการสั่งน้ำแข็งและขนส่งทางรถ โดยประโยชน์จากการใช้เครื่องทำน้ำแข็งมีจุดแข็งคือ ร้านค้าประหยัด ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ส่วนผู้บริโภคที่มีแนวโน้มรักษาสุขภาพมากขึ้น จะได้ประโยชน์จากการบริโภคน้ำแข็งสะอาด ลดความเสี่ยงการเป็นโรคทางเดินอาหาร จึงมองว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 499.67 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 445.25 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 40.90 ล้านบาท หรือ 0.075 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 35.15 ล้านบาท หรือ 0.064 บาทต่อหุ้น จากการเพิ่มจำนวนทีมขายตรงระหว่างปี รวมกับการนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประปาส่วนภูมิภาคมาใช้ในการบริหารพื้นที่ขายเครื่องกรองน้ำและติดตามทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จนทำให้จำนวนบัญชีเช่าซื้อเพิ่มขึ้นและรายได้ดอกผลก็เพิ่มขึ้นตาม

ผลดังกล่าวส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,483.43 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,225.77 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 112.76 ล้านบาท หรือ 0.206 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 75.90 ล้านบาท หรือ 0.138 บาทต่อหุ้น สะท้อนว่าบริษัทสามารถเติบโตแกร่ง

ในส่วนของทางด้าน บล.ทรีนีตี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2564 ที่ 5.00 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.บริษัท เบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด 144,107,715 หุ้น 26.22%

2.นายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ 93,488,648 หุ้น 17.01%

3.น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ 34,433,796 หุ้น 6.26%

4.นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ 34,061,613 หุ้น 6.20%

5.น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 33,795,673 หุ้น 6.15%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
  2. นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการ
  4. น.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ กรรมการ
  5. น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ กรรมการ