“สรท.” คาดส่งออก ปี 64 ฟื้นโต 3-5% หลังลงนาม RCEP ลุล่วง-วัคซีน “โควิด” คืบ

“สรท.” คาดส่งออก ปี 64 ฟื้นโต 3-5% หลังลงนาม RCEP ลุล่วง-วัคซีน “โควิด” คืบ

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 63 หดตัวลดลงระหว่าง -7% ถึง -6% ส่วนปี 64 คาดว่าจะฟื้นมาเติบโต 3-5%

ปัจจัยบวกที่สำคัญในปี 64 คือ

1) ไทยร่วมลงนามไทยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครอบคลุมตลาดที่มีประชากรรวมกันถึง 2.2 พันล้านคน ซึ่งคิดเป็น 30% ของประชากรโลก ผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) ครอบคลุมถึง 30% ของ GDP โลก และมีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเกือบ 28% ของมูลค่าการค้าโลก

2) ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

3) สินค้ากลุ่มอาหาร และกลุ่มเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

4) ระดับราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 63

5) การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศจีน

ขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญในปี 64 ได้แก่

1.ค่าเงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

2.ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก

2.1 สายเรือมีนโยบายจัดสรรระวางตู้สินค้า (Space Allocation) และจัดสรรตู้เปล่าหมุนเวียน (Container Allocation)

2.2 การระบาดของโควิดรอบ 2 ในยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้ตู้สินค้าตกค้างปลายทางจำนวนมาก

3.การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม

4.ต้นทุนแฝงในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออกที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากกฎระเบียบของไทยที่มีความล้าหลัง รวมถึงมีขั้นตอนดำเนินงานที่ไม่จำเป็นที่ค่อนข้างมาก

5.มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ที่อาจมีการเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 64