สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) IRPC มูลค่าสูงสุด 227.58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) IRPC มูลค่าสูงสุด 227.58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
IRPC 3 59,266,500 227,583 3.84
BMSCITH 1 6,500,000 68,900 10.6
PTTEP 1 500,000 51,500 103
TMB 3 34,878,335 42,349 1.21
BBL-F 1 100,000 13,400 134
DTAC
1 72,700 3,130 43.06
MAX 1 3,000,000 36 0.01
DTAC-F 1 600 23 38.5