ROCK เทขายหุ้น “นอร์มมี ไอดีเอ็ม” เกลี้ยงพอร์ต รับเงิน 2.3 ลบ.ใช้เสริมสภาพคล่อง

ROCK เทขายหุ้น "นอร์มมี ไอดีเอ็ม" เกลี้ยงพอร์ต รับเงิน 2.3 ลบ.ใช้เสริมสภาพคล่อง

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) หรือ ROCK แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (14 ธ.ค.) อนุมัติการขายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมด 15% ในบริษัท นอร์มมี ไอดีเอ็ม จำกัด (NORME) ให้กับ นางสาวสุทิศา พงษ์สุทธิมนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,295,000 บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวก็จะทำให้บริษัทไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NORME อีกต่อไป ขณะที่บริษัทจะนำเงินสดกลับมาใช้เสริมสภาพคล่องและเตรียมขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป

อนึ่ง NORME ประกอบธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจรให้กับลูกค้าทั่วไป (Interior design) รวมทั้งโครงการที่พักอาศัย บ้านและอาคารชุด สำนักงาน และพื้นที่พาณิชย์ ซึ่งมีธุรกิจที่แตกต่างจาก ROCK

 

 

คำค้น