“นายกฯ” เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว-ทอง ส่วนต่อขยาย หวังคนหันใช้ แก้รถติด-ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

“นายกฯ” เปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว-ทอง ส่วนต่อขยาย หวังคนหันใช้ แก้รถติด-ช่วยลดฝุ่น PM 2.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ธ.ค. 63) เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.กลาโหม) เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต และโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทองระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สถานีคลองสาน) พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม

โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นส่วนต่อขยายช่วงสุดท้ายของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเชื่อมการเดินทาง 3 จังหวัด อย่างไร้รอยต่อ คือ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานครและปทุมธานี จากความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดเส้นทาง จะเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของระบบขนส่งมวลชน ลดปัญหาการจราจรในเขตเมืองและพื้นที่โดยรอบ ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษบนท้องถนน ช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 อีกด้วย

พร้อมกับยังย้ำถึงการเดินหน้าตามนโยบายพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสำคัญในเมืองใหญ่ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันและเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสายต่างๆ ให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ และเชื่อมกับบริการขนส่งมวลชนในรูปแบบอี่นๆ ทั้ง รถ เรือ ราง เพื่อกระจายความเจริญและกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกสู่นอกเมือง ทำให้เกิดการกระจายตัวของเมือง และการพัฒนาชุมชนเมืองใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พี่น้องประชาชนคนไทย

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะ ออกเดินทางจากสถานีคูคตไปยังสถานีกรุงธนบุรี เพื่อเชื่อมต่อการเดินรถไฟฟ้าสายสีทองไปยังสถานีคลองสาน  และเมื่อถึงสถานีกรุงธนบุรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง เป็นรถไฟฟ้าระบบไร้คนขับสายแรกของประเทศไทย เป็นนวัตกรรมที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ และจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดงในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางได้สะดวก พัฒนากิจกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายในพื้นที่ให้เติบโตที่ก้าวกระโดด จึงได้ต้องพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรองรับนวัตกรรม เศรษฐกิจ และที่อยู่อาศัย ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในอนาคต