TASCO คว้า 2 รางวัล SET Awards 2020 ตอกย้ำธุรกิจยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

TASCO คว้า 2 รางวัล SET Awards 2020 ตอกย้ำธุรกิจยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

คุณกัญญา เรืองประทีปแสง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO เข้ารับรางวัล SET Awards 2020 ในปีนี้ TASCO เข้ารับ 2 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ได้แก่ “Outstanding Company Performance Awards”  ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 30,000 ล้านบาท – 100,000 ล้านบาท

และรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2563 เป็นปีที่สองติดต่อกัน จากจำนวน 124 บริษัท โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น