ด่วน! สมุทรปราการ คลอด 18 มาตรการคุมเข้ม “โควิด” ปิดสถานศึกษา-ผับบาร์ งดเต้น แค่นั่งกิน

ด่วน! สมุทรปราการ คลอด 18 มาตรการคุมเข้ม "โควิด" ปิดสถานศึกษา-ผับบาร์ งดเต้น แค่นั่งกิน มีผลตั้งแต่วันนี้- 4 ม.ค.64

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ระบุ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ตามมติที่ประชุม วันที่ 22 ธ.ค.63 จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้