ราชกิจจาฯ ประกาศคำวินิจฉัยศาล รธน. ตัดสิน “ประยุทธ์” ไร้ความผิดคดีบ้านพักหลวง

ราชกิจจาฯ ประกาศคำวินิจฉัยศาล รธน. ตัดสิน “ประยุทธ์” ไร้ความผิดคดีบ้านพักหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 22 ธันวาคม 2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบกับมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ ใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหารเป็นที่พักอาศัยหลังเกษียณอายุราชการ

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 เสียง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 ชี้ว่า ไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ทำให้สถานะนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/104/T_0016.PDF?fbclid=IwAR208c43gUreZW3ahu6UgJ1-Ap-cIMktJKqHnfxGLO8LC3Grme53L0noXgA