ศักดิ์ศรี

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจนั้นปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะมาถึงท่านในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจต่าง ๆ อยู่ บางทีจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงของคนบางคน ฉะนั้น จงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรควรรอบคอบ เผื่อมีปัญหาอะไรควรหาทางออกให้ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

อันศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้นอยู่ที่

ทำความดีหนีชั่วกลัวเสียศักดิ์

ประพฤติตนดีเสมอให้คนรัก

เพียรให้หนักรักศักดิ์ศรีมีสติ

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจนั้นปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะมาถึงท่านในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจต่าง ๆ อยู่ บางทีจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงของคนบางคน ฉะนั้น จงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรควรรอบคอบ เผื่อมีปัญหาอะไรควรหาทางออกให้ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PRM หรือ JMT

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ OGC และ AAV

คติวันนี้ “ความคิดเชิงบวกและมีทัศนคติในแง่ดีจะทำให้ทุกปัญหาของคุณกลายเป็นโอกาส”