“สุริยะ” ขู่ผู้ประกอบการ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ออกนอกพื้นที่ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก!

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม ขู่ผู้ประกอบการ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ออกนอกพื้นที่ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก!

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (รมว.อุตสาหกรรม) กล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับสถานประกอบการในพื้นที่สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่มีการะบาดของโรคโควิด-19 ขนย้าย หรือนำแรงงานต่างด้าวไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เนื่องจากเกรงกลัวความผิด นั้น กรณีดังกล่าวสันนิษฐานว่าอาจจะมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย เมื่อจะมีการตรวจสอบผู้ประกอบการเกรงกลัวความผิดและขนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจเข้ม เฝ้าระวัง ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ คัดกรอง หาผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง รายงานจำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว โดยประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับแรงงานจังหวัด

ขณะเดียวกันก็ขอให้ผู้ประกอบการ อย่าตระหนก อย่าเกรงกลัวความผิด หากฝ่าฝืนโทษจะยิ่งหนักกว่าหลายเท่า และไม่ให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขนย้ายแรงงานออกนอกโรงงานโดยเด็ดขาด ซึ่งจะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์และสุ่มเสี่ยง การแพร่ระบาดมากขึ้น เตือนผู้ประกอบการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลแรงงานของตนอย่างดีตามหลักมนุษยชน

พร้อมปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญที่สุด และหากมีแรงงานในสถานประกอบการติดเชื้อ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามขั้นตอนว่าไปสถานที่ใด พบปะกับใคร และกักกัน(quarantine) ไม่ให้ออกนอกพื้นที่ และเข้าสู่กระบวนการรักษาตามหลักสาธารณสุข เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ถ้าประชาชนทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี มีการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดทุกอย่างและเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ในเร็ววัน

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานอนุกรรมาธิการเพื่อการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตาม พ.ร.ก. 3 ฉบับ (โควิด-19) กล่าวว่า ในส่วนของสถานประกอบการขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าว ไม่ถูกกฎหมาย ไม่ต้องวิตก กังวลหรือกลัวความผิด ด้วยการขนย้ายแรงงานไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สามารถขอความช่วยเหลือและแนะนำจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งด้วย