JMT ร่วมเปิดโครงการ Open House นวัตกรรมให้บริการด้านบังคับคดี ผ่านระบบ “e–Filing”

JMT ร่วมเปิดโครงการ Open House นวัตกรรมให้บริการด้านบังคับคดี ผ่านระบบ "e – Filing"

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Open House มิติใหม่นวัตกรรมการให้บริการด้านการบังคับคดี ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด LED New Normal Service 2021 โดยมีคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี สถาบันการเงินทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เข้าร่วมทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งานจริง และให้สัมภาษณ์ถึงการใช้ระบบ e – Filing ของกรมบังคับคดี เพื่อยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล ในการให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีจะเปิดให้บริการระบบ e – Filing ด้านการอายัดทรัพย์สิน ครอบคลุมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น