“กสท โทรคมนาคม-ทีโอที” ขายหุ้น INET ให้ “สวทช.” หนุนถือ 24%

“กสท โทรคมนาคม-ทีโอที” ขายหุ้น INET ให้ “สวทช.” หนุนถือ 24%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ระบุว่า ตามที่บริษัทได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ว่าได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นจำนวน 19,752,000 หุ้น ที่ราคา 3.56 บาทต่อหุ้น และจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT ว่าได้ขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ให้กับ สวทช.เป็นจำนวน 19,752,000 หุ้น ที่ราคา 3.56 บาทต่อหุ้น

สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2563 ซึ่งเห็นชอบให้ควบรวมกิจการระหว่าง CAT และ TOT เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public company limitesd : NT) โดยมีกำหนดจดทะเบียนเป็นบริษัทในวันที่ 7 ม.ค.2564

ทั้งนี้ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49 ดังนี้

คำค้น