“คีรี-BTS” เก็บหุ้น KEX เข้าพอร์ต หนุนทั้งกลุ่มถือ 21%

"คีรี-BTS" เก็บหุ้น KEX เข้าพอร์ต หนุนทั้งกลุ่มถือ 21%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX จำนวน 1.2977% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 1.2977% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ในวันเดียวกันนายคีรี กาญจนพาสน์ ได้มาซึ่งหุ้น KEX จำนวน 0.6896% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 0.6896% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ดังนั้น จำนวนหลักทรัพย์ KEX ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 1.9873% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 21.0218% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ