เฮ! ครม.ประกาศวันหยุดราชการ 2564 เพิ่มพิเศษ 4 วัน 4 ภาค รวม “ตรุษจีน” 12 ก.พ.

เฮ! ครม.ประกาศวันหยุดราชการ 2564 เพิ่มพิเศษ 4 วัน 4 ภาค รวม “ตรุษจีน” 12 ก.พ.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วัฒนธรรม) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 ธ.ค.63) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 รวมถึงเลื่อนวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามที่คณะทำงานศึกษาและกำหนดวันหยุดฯปี 2564 ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยรวมวันหยุดทั้งสิ้น 24 วัน

โดยมีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

– วันที่ 12 ก.พ.2564 : วันตรุษจีน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ประกาศให้วันหยุดตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ

– วันที่ 12 เม.ย.2564 : วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์

– วันที่ 27 ก.ค. 2564 : วันหยุดราชการชดเชยวันเข้าพรรษา

– วันที่ 24 ก.ย.2564 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษในวันมหิดล

นอกจากนั้นยังมีการกำหนดวันหยุดประจำภาคต่างๆ เช่น วันหยุดราชการประจำภาคเหนือได้แก่ ประเพณีไหว้พระธาตุ วันที่ 26 มี.ค.2564 วันหยุดราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่งานเทศกาลบุญบั้งไฟ ในวันที่ 10 พ.ค.2564 วันหยุดราชการภาคใต้กำหนดให้หยุดในวันที่ 6 ต.ค.2564 โดยเป็นวันหยุดในพิธีสารทเดือน 10 และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง  เทศกาลออกพรรษ รวมทั้งให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชจากวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคมเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564