สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ RATCH มูลค่าสูงสุด 423.96 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ RATCH มูลค่าสูงสุด 423.96 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
RATCH 4 8,047,700 423,956 52.68
SPG
6 6,730,000 104,315 15.5
CRC 2 1,000,000 31,250 31.25
SSP-F 1 2,000,000 24,000 12
PTTGC 3 239,000 14,686 61.45
BBL-F 1 100,000 12,150 121.5
KEX 1 198,200 10,022 50.57
SAWAD 1 118,830 7,945 66.86
AIMIRT 1 500,000 6,350 12.7
OSP 1 150,000 5,436 36.24
BOFFICE
1 461,200 4,889 10.6
SPRC 1 500,000 4,030 8.06
ICHI 1 300,000 2,850 9.5
S5013P2103E 1 2,943,000 2,066 0.7
CPF 1 73,000 1,971 27
IVL13C2104A 1 5,000,000 1,700 0.34
TU
1 70,100 974 13.9
MAX 2 4,000,000 44 0.01

คำค้น