LANNA ยืดเวลาเข้าลงทุนเหมืองถ่านหิน “PT. PESONA” เป็น 31 มี.ค.64 หลัง “โควิด-19” ยังระบาด

LANNA ยืดเวลาเข้าลงทุนเหมืองถ่านหิน "PT. PESONA" เป็น 31 มี.ค.64 หลัง "โควิด-19" ยังระบาด

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ทำข้อตกลงกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น

ขณะนี้ LANNA และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ตกลงไว้เดิม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยและอินโดนีเซียยังไม่คลี่คลาย

โดยบริษัทและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ของ PKN ในประเทศอินโดนีเซีย ออกไปอีก 3 เดือนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งบริษัทจะรายงานความคืบหน้าเมื่อมีข้อตกลงที่ชัดเจนแล้ว

คำค้น