เปิดโผ 10 หุ้นบลูชิพเจอผลกระทบ “โควิด” ปี 63 ราคาดิ่งเกิน 30%

เปิดโผ 10 หุ้นบลูชิพเจอผลกระทบ "โควิด" ปี 63 ราคาดิ่งเกิน 30%

ในปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวลดลงจนถึงขาดทุนสุทธิ ซึ่งกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และความเชื่อมั่นของบริษัทเป็นอย่างมาก

โดย “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET50 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลต่อดัชนีเป็นอย่างมาก โดยจะรวบรวมราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงเกิน 30% มานำเสนอ ควบคู่ไปกับการนำข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 และมูลค่าทางบัญชี มาประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นในกลุ่ม SET50 เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องการซื้อขายสูง อีกทั้งยังเป็นหุ้นที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนหลายๆกลุ่ม การที่ปรับตัวลดลง แต่หากมีการจ่ายเงินปันผลที่จูงใจ และราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี แสดงให้เห็นว่ายังเป็นหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นจะดึงดูดให้นักลงทุนหันกลับเข้ามาซื้อหุ้นอีกครั้ง

โดยพบว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมีทั้งหมด 10 บจ. ประกอบด้วย

ทั้งนี้จากตารางดังกล่าว จะเห็นว่าหุ้นบลูชิพที่ราคาปรับตัวลดลงเกิน 30% ยังมีหลายตัวที่อัตราการจ่ายเงินปันผลเกิน 5% โดยประกอบด้วย 5 บจ. ดังนี้

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC จ่ายปันผลสูงถึง 8.38% ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA Consensus อยู่ที่ระดับ 45.33 บาท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB จ่ายปันผลสูงถึง 6.66% ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA Consensus อยู่ที่ระดับ 12.30 บาท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS จ่ายปันผลสูงถึง 5.02% ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA Consensus อยู่ที่ระดับ 12.67 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB จ่ายปันผลสูงถึง 7.12% ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA Consensus อยู่ที่ระดับ 105 บาท

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL จ่ายปันผลสูงถึง 5.79% ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ย IAA Consensus อยู่ที่ระดับ 141.3 บาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน