นนทบุรีประกาศ “ตลาดบางใหญ่” พื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมสั่งปิดคอนโดสีชมพู 7 ชั้น สกัดโควิด

นนทบุรีประกาศ “ตลาดบางใหญ่” พื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมสั่งปิดคอนโดสีชมพู 7 ชั้น สกัดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 ธ.ค.63) ศูนย์โควิด-19 จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีออกประกาศกำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ให้เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่

และมีคำสั่งจังหวัดที่ 3874/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว คือ อาคารคอนโดสีชมพู 7 ชั้น หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563-12 มกราคม 2564 และตลาดกลางบางใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19

ทั้งนี้ การออกประกาศและคำสั่งฯ ของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับ สภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี