ไม่เปิด

วันนี้เป็นวันหยิมจื้อ ชะตาชีวิตของคนทั่วไปนับว่าแจ่มใสดีเป็นส่วนมาก แต่บางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ดิน และการโยกย้ายตำแหน่งต่าง ๆ แก้ไขไม่ตก ส่วนด้านธุรกิจการค้าและธุรกิจการเงิน พอมีทางที่จะคึกคักขึ้นมาได้บ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงชะตาของบางคนในช่วงนี้อาจจะกำลังรุ่งเรืองเป็นระยะที่เข้าขั้นใหม่ ขยับขยายไปในทางที่ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่เปิดตาทุกอย่างก็มืดมน

ไม่เปิดหูก็ไม่ได้ยินอะไรใหม่

ไม่เปิดสมองความคิดก็แคบ

ไม่เปิดใจกว้างชีวิตก็จมปลัก

วันนี้เป็นวันหยิมจื้อ ชะตาชีวิตของคนทั่วไปนับว่าแจ่มใสดีเป็นส่วนมาก แต่บางคนอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ดิน และการโยกย้ายตำแหน่งต่าง ๆ แก้ไขไม่ตก ส่วนด้านธุรกิจการค้าและธุรกิจการเงิน พอมีทางที่จะคึกคักขึ้นมาได้บ้าง ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ดวงชะตาของบางคนในช่วงนี้อาจจะกำลังรุ่งเรืองเป็นระยะที่เข้าขั้นใหม่ ขยับขยายไปในทางที่ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TQM หรือ RBF

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ STI แลAU

คติวันนี้ “คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้คือ ตัวคุณ””