ผวารอบใหม่! “สมุทรสาคร” ติดโควิด-19 เพิ่ม 541 คน ชาวไทย 57-ต่างด้าว 448

ผวารอบใหม่! “สมุทรสาคร” ติดโควิด-19 เพิ่ม 541 คน ชาวไทย 57-ต่างด้าว 448

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยข้อมูลวันที่ 3 ม.ค. 2564 ณ เวลา 14.00 น. พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 541 ราย รวมยอด สะสม 2,401 ราย หายป่วย 131 ราย จำหน่าย 610 ราย เสียชีวิตสะสม 0 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่ 541 ราย เป็นชาวไทย 57 ราย และต่างด้าว 448 ราย เป็นผลจากการค้นหาเชิงรุก ส่วนการพบในโรงพยาบาล ชาวไทย 29 ราย ต่างด้าว 7 ราย