CHAYO เผยปี 63 ตุนพอร์ตสินทรัพย์ NPL แตะ 1.55 หมื่นลบ.

CHAYO เผยปี 63 ตุนพอร์ตสินทรัพย์ NPL แตะ 1.55 หมื่นลบ.

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO แจ้งว่า ในปี 2563 บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ด้อยคุณภาพรวม 15,516.59 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการได้มาในช่วงไตรมาส 4/63 จำนวน 12,568.81 ล้านบาท ได้แก่ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง , ที่ดิน ,หนี้มอเตอร์ไซด์ ,หนี้รถยนต์ รวมถึงหนี้ไม่มีหลักประกัน เป็นต้น

โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.63 บริษัทมีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (หนี้เสีย) ที่บริหารอยู่ในมือจำนวน 53,514 ล้านบาท (มูลหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง) ซึ่งแบ่งหนี้เสียที่มีหลักประกันจำนวน 15,564 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันจำนวน 37,950 ล้านบาท

คำค้น