ILINK คว้างานสร้างสายส่งระบบ 115 เควี จ.ตรัง รับรู้ส่วนแบ่ง 207.50 ลบ.

ILINK คว้างานสร้างสายส่งระบบ 115 เควี จ.ตรัง รับรู้ส่วนแบ่ง 207.50 ลบ.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ระบุว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด ในนาม “กลุ่ม Comsortium อินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ และธนวรรณ” ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้งนี้งานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 316.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ดังนี้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 207.50 ล้านบาท ส่วนบริษัท ธนวรรณ อีเล็คทริค คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 109.29 ล้านบาท ทั้งนี้มีระยะเวลาส่งมอบงาน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

คำค้น