สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ VGI มูลค่าสูงสุด 378 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ VGI มูลค่าสูงสุด 378 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
VGI 1 60,000,000 378,000 6.3
E1VFVN3001 1 2,800,000 65,464 23.38
AOT 1 700,000 42,875 61.25
PTT13C2103A
4 100,000,000 33,000 0.33
CRC 2 1,000,000 29,500 29.5
BJC 3 759,300 26,576 35
PTT <XB> 2 495,000 20,915 42.25
BCH 1 1,500,000 20,400 13.6
GULF 1 500,000 17,625 35.25
ADVANC 1 53,300 9,381 176
BDMS 2 449,600 9,352 20.8
HMPRO 1 358,400 4,982 13.9
CPALL 1 82,700 4,797 58
EA13C2103A 1 9,000,000 4,500 0.5
TC 1 1,000,000 4,100 4.1
MAX 3 14,348,900 158 0.01
BBL-F
1 2 0 121