“กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล” เก็บหุ้น WINNER อีก 1.85% หนุนถือเพิ่มแตะ 5.75%

“กะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล” เก็บหุ้น WINNER อีก 1.85% หนุนถือเพิ่มแตะ 5.75%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นางสาวกะรัตรัตน์ วองอิสริยะกุล ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ WINNER จำนวน 1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

คำค้น