“ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” โอนหุ้น NER กว่า 6% ให้ “ลูกสาว-ลูกชาย” มูลค่า 428 ลบ.

“ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์” โอนหุ้น NER กว่า 6% ให้ “ลูกสาว-ลูกชาย” มูลค่า 428 ลบ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ จำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER จำนวน 6.1931% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 32.4447% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพบว่าเป็นการโอนหุ้นให้กับบุตรสาว นางสาววิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ และนางสาวมธุชา จึงธนสมบูรณ์ คนละ 40 ล้านหุ้น และบุตรชายนายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์ จำนวน 20 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย หุ้นละ 4.28 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 428 ล้านบาท

คำค้น