กองทุนต่างชาติ “SILCHESTER” ขายหุ้น BEC เหลือถือไม่ถึง 5%

กองทุนต่างชาติ “SILCHESTER” ขายหุ้น BEC เหลือถือไม่ถึง 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC โดย SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP (SILCHESTER) ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.25% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9938% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 284,882,500 14.24
2. น.ส. รัตนา มาลีนนท์ 187,672,420 9.38
3. น.ส. อัมพร มาลีนนท์ 136,113,500 6.81
4. น.ส. นิภา มาลีนนท์ 136,113,300 6.81
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,011,758 5.60

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/07/2563)

คำค้น