สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 222.21 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 222.21 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 2 3,829,100 222,206 58.03
GPSC 5 1,553,500 129,298 83.23
SPG 4 6,900,000 106,950.00 15.5
GULF 2 2,500,000 90,125 36.05
IRPC 1 20,000,000 77,600 3.88
SSP 4 3,300,000 39,600.00 12
CPF 1 1,000,000 29,000 29
SSP-F 1 2,000,000 24,000.00 12
CBG 1 170,000 19,720 116
ILM 1 1,000,000 13,200 13.2
EA
1 200,000 12,850 64.25
ADVANC 2 71,800 12,816 178.5
IVL
2 284,200 12,573 44.24
SGP 1 1,000,000 10,400 10.4
SCB 1 110,000 10,341 94.01
PTT13C2103A
1 30,000,000 9,900 0.33
EA13C2103A 1 7,411,000 7,782 1.05
BEM 2 858,900 7,215 8.4
HANA 1 156,100 6,751 43.25
KBS 1 2,187,500 6,606 3.02
VNT 1 200,000 6,600.00 33
GPSC13C2103A 1 6,000,000 4,890 0.82
MJD 1 3,500,000 4,550 1.3
PTT <XB> 1 77,700 3,492 44.94
BCH 1 170,000 2,363 13.9
LPN
1 233,500 1,093 4.68
AEONTS 1 5,000 1,025 205
PTT-F <XB>
1 16,592 697 42
KTB 1 50,000 565 11.3
BBL
1 4,100 496 121
MAX 6 32,500,000 379 0.01
ERW 1 94,100 341 3.62
GUNKUL 1 100,000 262 2.62
SEAFCO 1 52,600 235.65 4.48
DCC 1 100,000 226 2.26
DRT 1 20,000 118 5.9
CRC-F 1 400 13 31.25
TRUE-F 1 1,644 5.75 3.5
TTW 1 100 1.23 12.3
GLOBAL-F 1 49 1 17.3
MC-F 1 56 1 9.85
ERW-F
1 75 0 3.62
QH-F 1 94 0 2.34
DCC-F 1 87 0 2.26
GUNKUL-F 1 56 0 2.62
CHG-F 1 44 0 2.5
BLAND-F 1 60 0 1.2
LHFG-F
1 66 0 1.05
U-F 1 12 0.02 1.44