สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 172.40 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 172.40 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT
1 2,693,100 172,395 64.01
GPSC 1 1,400,000 110,600 79
IRPC 1 20,000,000 78,000 3.9
BJC 1 1,472,100 51,524 35
SCC 1 96,100 36,400 378.77
VGI 4 3,373,100 23,818 7.06
SAWAD 1 255,000 16,894 66.25
DIF 2 675,600 9,998 14.8
IVL 1 263,700 9,889 37.5
NVD
2 4,000,000 9,600 2.4
IVL13C2104A
1 20,000,000 8,170 0.41
PTT13P2104A 1 30,000,000 7,800 0.26
RATCH 2 114,800 7,232 63
SABINA-F 1 300,000 6,015 20.05
CPALL 1 82,000 4,756 58
ESSO 1 500,000 4,200 8.4
TOP
1 58,100 3,584 61.69
CBG 1 17,600 1,998 113.5
AOT-F 1 28,200 1,808 64.12
BEM 1 115,300 957 8.3
PTTGC 1 15,000 904 60.25
MAX 6 23,500,000 274 0.01
PPS 1 542,100 211 0.39
ADVANC 1 100 18 179.5
KBANK 1 100 12 116.5
STPI-F 1 81 0 3.66
BCP-F 1 11 0 25.5
SF-F 1 26 0 4.98
SIRI-F 1 67 0 0.82