NOBLE เทรดพาร์บาทวันแรก! หุ้นบวก 3% รับสภาพคล่องเพิ่ม

NOBLE เทรดพาร์บาทวันแรก! หุ้นบวก 3% รับสภาพคล่องเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ณ เวลา 11.08 อยู่ที่ระดับ 8.40 บาท บวก 0.23 บาท หรือ 2.82% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 45.13 ล้านบาท

โดยนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้ (7 มกราคม 2564) เป็นต้นไป หลักทรัพย์ของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ราคาพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิมหุ้นละ 3 บาท เป็นพาร์ใหม่ 1 บาท ซึ่งจะทำให้หุ้นสามัญของ NOBLE เพิ่มขึ้น เป็น 1,369,413,525 หุ้น จากเดิมอยู่ที่ 456,471,175 หุ้น

สำหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการเพิ่มจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แก่นักลงทุน และเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนในการได้รับการพิจารณาเข้าคำนวณในดัชนี SET100 Index

ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นวาระครบรอบ 30 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา (ก่อตั้งในปี 2534) ถือเป็นก้าวสำคัญของ NOBLE ที่จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่การเติบโต โดยมีแผนการลงทุนพัฒนาโครงการใหม่มูลค่ารวมกว่า 45,100 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงได้มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้ง 3 รายของบริษัท ที่ปัจจุบันถือหุ้นรวมกันประมาณ 50% ประกอบด้วย 1. นาย ธงชัย บุศราพันธ์,2. NCROWNE PTE LTD. นำโดยนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง และ3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

นายธงชัย กล่าวอีกว่า การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการตอกย้ำศักยภาพการบริหารงาน และความเป็นมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อสอดรับกับนโยบายการก้าวสู่ TOP 5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยภายในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างสีสันความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนให้แก่นักลงทุนในประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

ด้านนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน NOBLE เปิดเผยว่า ในปี 2564 บริษัทได้ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 9,000 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการที่พัฒนาเองและโครงการร่วมทุน ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของทุน (Interest-Bearing Debt-to-Equity Ratio : IBD/E) อยู่ที่ระดับ 1.28 เท่า

นอกจากนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท ครั้งที่ 2 หรือ NOBLE-W2 จำนวน 342.35 ล้านหุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะเริ่มเทรดในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2564 นี้ โดย NOBLE-W2 ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และสามารถเริ่มใช้สิทธิได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2565 ในราคาแปลงสิทธิที่ 8 บาท) รองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

“การออกวอร์แรนต์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต ตามแผนนโยบายของบริษัท ที่พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจและช่วยเสริมฐานเงินทุนให้แข็งแกร่งมากขึ้น สำหรับแผนการรองรับและต่อยอดการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อก้าวสู่ผู้นำ Top 5 ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่วางไว้” นายอรรถวิทย์ กล่าว

คำค้น