TFG รับรางวัล “เปิดเผยข้อมูลยั่งยืน” ประจำปี 2563

TFG รับรางวัล "เปิดเผยข้อมูลยั่งยืน" ประจำปี 2563

สถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ให้กับบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ซึ่งได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition โดยคุณศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ผู้ช่วยประธานอาวุโสกลุ่มงานบัญชี และสินเชื่อ เป็นผู้รับมอบ รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว” ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น