ASIAN ดีด 9% คลายกังวลรง.ปลอดเชื้อโควิด โบรกฯ เคาะเป้า 16 บ.

ASIAN ดีด 9% คลายกังวลรง.ปลอดเชื้อโควิด โบรกฯ เคาะเป้า 16 บ. ล่าสุดอยู่ที่ 11.30 บาท บวก 0.90 บาท หรือ 8.65% มูลค่าซื้อขาย 369 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ล่าสุด ณ เวลา 10.48 น. อยู่ที่ 11.30 บาท บวก 0.90 บาท หรือ 8.65% สูงสุดที่ 11.40 บาท ต่ำสุดที่ 10.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 369 ล้านบาท

ทั้งนี้ บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำหุ้น ASIAN ประเมินราคาพื้นฐาน 16 บาท คาดความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงยังเพิ่มสูง แม้การแพร่ระบาดของโควิดจะสิ้นสุดลง ประกอบกับการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพจะช่วยขยายกำลังการผลิต

ขณะที่ก่อนหน้านี้ ASIAN แจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 สถานประกอบการภายใต้กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซีทุกแห่ง เปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิตตามปกติหลังวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบริษัทจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม ที่ผ่านมา และไม่พบว่าพนักงานของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ และมีการเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงานที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จัดให้มีการทำ Big Cleaning ก่อนการเปิดทำการตามปกติ ตลอดจนให้คำแนะนำกับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถป้องกันต้นเองจากโรคได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการประชุมติดต่อระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานของบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ โดยจัดให้มีระบบการสื่อสารออนไลน์มาใช้ทดแทน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายพนักงานภายในโรงงาน และให้ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ทำงานจากบ้านตามความจำเป็น

โดยกลุ่มบริษัทมีแผนการเตรียมพร้อมในกรณีที่ในอนาคตอาจมีพนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองประจำวันก่อนเข้าสถานที่ปฎิบัติงาน โดยให้พนักงานกักตัวที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน พร้อมการติดตามอาการ หากมีอาการ ให้เข้ารับการตรวจ และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มบริษัทจะดำเนินการดูแลพหนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐอย่างครบถ้วน

บริษัทมั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทเพียงพอที่จะให้ความมั่นใจกับพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ ที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทว่า สถานประกอบการของกลุ่มบริษัท มีความปลอดภัยจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 และพนักงานงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานของบริษัททุกคน จะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย และเป็นความผิดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พร้อมจะดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด

คำค้น