THAI เร่งทำแผนฟื้นฟูฯ เชื่อยื่นศาลล้มละลายตามกำหนด

THAI เร่งทำแผนฟื้นฟูฯ เชื่อยื่นศาลล้มละลายตามกำหนด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทฯ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและมีผลกระทบต่อการจัดทำแผนฟูฯ นั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามขั้นตอนที่ศาลล้มละลายกลางกำหนดไว้ ซึ่งมีกระบวนการหลายเรื่องที่จำเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา เพราะต้องเร่งรัดจัดทำแผนฟื้นฟูฯในเวลาที่จำกัด อีกทั้งบริษัทยังมีปริมาณหนี้และเจ้าหนี้จำนวนมาก

ทั้งนี้บริษัทขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมมือกันในการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว เพื่อให้สามารถยื่นแผนต่อศาลล้มละลายกลางได้ทันตามกำหนดเวลา

อนึ่งก่อนหน้านี้ การบินไทย ได้ขอยื่นขอขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 4 ก.พ.64 จากเดิมวันที่ 2 ม.ค.64

 

 

คำค้น