SUN ควัก 125 ลบ. ซื้อที่ดินเชียงใหม่กว่าพันไร่ ใช้ปลูกข้าวโพดสร้างวัตถุดิบ

SUN ควัก 125 ลบ. ซื้อที่ดินเชียงใหม่กว่าพันไร่ ใช้ปลูกข้าวโพดสร้างวัตถุดิบ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (13 ม.ค.) อนุมัติซื้อที่ดินจำนวน 224 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา ในต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จากนายยศเมธา จันทรวิโรจน์ คิดเป็นมูลค่า 125 ล้านบาท สำหรับรองรับการปลูกข้าวโพดหวาน และพืชผลทางการเกษตรอื่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ โดยคาดว่าจะโอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.พ.64

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการทำแปลงเพาะปลูกข้าวโพดหวาน และพืชผลทางการเกษตรอื่น และนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาใช้พัฒนาการเพาะปลูก เพื่อบริหารความเสี่ยงในการรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การเข้าทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวในทางบัญชีไม่มีประเด็นเรื่องค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้น จึงไม่กระทบกับงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งในอนาคตบริษัทสามารถนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางธุรกิจให้กับบริษัทได้

 

 

คำค้น