สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 4.09 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 4.09 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 3 115,268,000 4,092,480 35.5
STA 1 6,000,000 174,000 29
FTREIT
4 9,000,000 104,400 11.6
PTTE13C2103A 3 60,000,000 26,000 0.43
ZMICO-F 1 22,775,456 25,736 1.13
CPALL 2 400,000 23,400 58.5
PTT 1 400,000 17,700 44.25
TOA 1 500,000 17,500 35
DIF 1 1,000,000 12,900 12.9
KTC 1 100,000 7,850 78.5
EA13C2104A 1 6,000,000 5,700 0.95
HMPRO 1 71,300 984 13.8
CRC 1 30,700 936 30.5
MAX 3 5,000,000 61 0.01