“สธ.” เผยอัตราผู้เสียชีวิต โควิดรอบใหม่ 9 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

“สธ.” เผยอัตราผู้เสียชีวิต โควิดรอบใหม่ 9 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เสียชีวิตในการระบาดระลอก 2 เริ่มตั้งแต่ 15 ธ.ค. 63 เป็นต้นมา พบผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย (15 ธ.ค. 63-14 ม.ค.64) โดยรายแรกเกิดขึ้นที่ จ.ระยอง และมาล่าสุดวันนี้อีก 2 รายส่วนใหญ่เป็นผู้มีโรคประจำตัว

สำหรับรายใหม่วันนี้ (14 ม.ค.64) เป็นชายสัญชาติไทย อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้าง (ทำงานที่บ้าน) มีโรคประจำตัว เบาหวาน มีภูมิลำเนา จ.ปทุมธานี แต่มารับการรักษาที่นนทบุรี พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวจำนวน 3 คน คือ ภรรยา น้องสาว และ มารดา โดยจากการตรวจหาเชื้อเบื้องต้นพบน้องสาวติดเชื้อโควิด

อีกราย เป็นชายชาวอังกฤษ อายุ 71 ปี เดินทางมาประเทศไทย โดยต่อเครื่องที่การ์ต้า และอยู่ในสถานกักกัน ASQ มีโรคประจำตัว มะเร็ง เบาหวาน ไทรอยด์ จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศ

สำหรับผู้เสียชีวิตในการระบาดระลอกแรก มีจำนวน 60 ราย และ ในช่วงการระบาดระลอก 2 มีจำนวน 9 ราย หากดูผู้เสียชีวิตระลอกนี้จะมีอายุไม่มากแต่มีโรคประจำตัวค่อนข้างมาก ขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อย มีโรคประจำตัวไม่มาก ทำให้อาการไม่รุนแรงมาก และการป้องกันส่วนบุคคลรวมถึงมาตรการต่างๆ ทำให้อัตราเสียชีวิตลดลง

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระลอกแรกกับระลอกใหม่ สัดส่วนไม่ต่างกันมาก การติดเชื้อเป็นการติดเชื้อในประเทศที่ทำให้เสียชีวิต มีคนเดินทางมาจากต่างประเทศในช่วงแรกคือ นักท่องเที่ยว ส่วนระลอกใหม่ที่เป็นต่างชาติจะเป็นใน ASQ สถานที่กักกัก และแรงงงานต่างด้าว สัดส่วนผู้ชายผู้หญิงเท่า ๆ กัน ช่วงอายุระลอกแรก 50-59 ปี ระลอกนี้ 40-49 ปีเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่า