สมุทรสาคร เจอผู้ป่วยโควิดใหม่อีก 99 ราย เป็นคนไทย 14 ต่างด้าว 85 ติดเชื้อสะสม 3,859 คน

สมุทรสาคร เจอผู้ป่วยโควิดใหม่อีก 99 ราย เป็นคนไทย 14 ต่างด้าว 85 ติดเชื้อสะสม 3,859 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลล่าสุดถึง ณ เวลา 17.00 น.ของวันที่ 14 ม.ค.64 ถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 99 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 52 ราย ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 52 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 47 ราย เป็นคนไทย 14 ราย และแรงงานต่างด้าว 33 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมเป็น 3,859 ราย

โดย สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้วรวม 34,086 ราย