GULF สวัสดีปีใหม่ “ข่าวหุ้นธุรกิจ”

GULF สวัสดีปีใหม่ "ข่าวหุ้นธุรกิจ" ณ สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

นันท์นิชา จิตต์เอี่ยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ส่งมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ รินดา สิมสวัสดิ์ หัวหน้าข่าวบริษัทจดทะเบียน หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ณ สำนักงานข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ

คำค้น